Beliggenhedsplan for Hørning I

Bebyggelsen er udformet under hensyn til gældende lokalplan.

Der er i første etape indplaceret i alt 16 rækkevillaer på 150/156 m2, afhængig af, om der er tale om en mellemliggende eller endeliggende bolig.

Ved beliggenhedsplanen (vist nedenfor) er der søgt at optimere boligernes beliggenhed med hensyn til lysindfald, uderum, hvor man kan opholde sig ugeneret, og med mulighed for at opholde sig ude på begge sider af boligen.