Teknisk materialebeskrivelse DBS 150/156

Boligen udvendigt
Fundament/Terrændæk:Stribefundamenter ført til frostfri og bæredygtig bund, 300 mm isolering, terrændæk i beton med gulvvarmeslanger. Sokkel rende med rist ved belægning.
Ydervæg:Ydervæg udføres som præfabrikerede træværkselementer: 8 mm vindplade (klasse 1), 45 x 265/270 mm ribber, 265 mm isolering kl. 37, 0,2 mm PE-folie, 45 x 45 mm lægter lodret, 45 mm isolering kl. 37 og 12,5 mm fibergips.
Facader:Skalmur opmuret i mursten Sisteron fra Egernsund og med felt af ventileret sort naturskiffer (spansk).
Tagkonstruktion:12 mm krydsfinér, 45 x 440 mm ribber, 390 mm isolering kl. 37, 0,2 mm PE-folie og 19 x 95 mm forskalling c/c 300/600 mm.
Tagbelægning:2-lags tagpap på ventileret tagkonstruktion.
Tag-afløb:Der opsættes tagrender i stål.
Nedløbsrør:Der opsættes nedløbsrør i stål.
Vinduer/yderdøre:Vinduer og yderdøre leveres i træ/alu i DVC standard med 3-lags lavenergi glas, og er overfladebehandlede/sprøjtemalede fra fabrik. Den udvendige faste ramme i rå alu, mens gående vinduer er i antracit. Indvendig hvide. Oplukkelige vinduer/redningsåbninger er top- eller sidehængte og et-grebsbetjente med ventilation. Der fuges udvendigt med elastisk grå fuge/illmodbånd efter fabriksanvisning.
Sålbænke:Under vinduer ilægges sålbænke i alu/skifer.
Ventilation:Ventilationsspalter i vinduer er i henhold til reglement (BR 6.3.1.2 om naturlig ventilation).
Ude arealer:Græs, ca. 2 m. hegn og ca. 45 m2 belægning (evt. permeable fliser ellers 30 x 30 cm. betonfliser).
Sokkelrender:Langs facader monteres sokkelrender til tørholdelse af sokkel.
Dræn:Der nedgraves dræn, hvor det vurderes nødvendigt.
Boligen indvendigt
Lejlighedsskillevægge:15 mm fibergips, 45 x 95 mm ribber, 95 mm isolering kl. 37 og tråd REI 60 c/c 300 mm.
Skillevægge:12,5 mm fibergips, 45 x 70 / 95 mm ribber, 65 mm isolering kl. 37 og 12,5 mm fibergips.
Etageadskillelse:22 mm gulvspånplader, 45 x 195 mm ribber, 95 mm isolering og 19 x 95 mm forskalling c/c 300/600 mm
Gulve:I stue, køkken-alrum og værelser udlægges trægulve.I bad/toilet, bryggers og entre udlægges klinker.Standard fuge udføres i grå nuance.
Fodlister:Standard fodliste i farven hvid i alle rum med trægulve og i entré. Øvrige rum udføres med sokkelklinke.
Lofter:I alle rum opsættes gipsplank, der malerbehandles i farven hvid i refleksfri maling.1. sal monteres med skyggelister ved loftet.Tilvalg: Ovenlys over trappe og bad på 1. sal (bilag A t/tilvalgslisten)
Vægge:Alle indvendige vægge fuldspartles, slibes og malerbehandles i farven hvid. I baderum opsættes hvide vægfliser i bruseniche på vådrumsmembran.
Døre:Alle indvendige døre udføres som glatte hvide celledøre med hvide karme/indfatninger.I vådrum monteres bundkarm og i øvrige rum ilægges alu-lister ved overgang. Håndtag er L-formede stålhåndtag.
Gerigter:Der anvendes standard gerigter i hvid farve.
Trappe:Vanger og mægler i fyr, hvidlakeret, håndliste i eg/ask og trin i 40 mm eg/ask.
Bad/toilet:Der opsættes bord med vask i bad/toilet.Der monteres skærmvægge, 2 stk. a ca. 30 cm frostet glas.
Gulvafløb:15 x 15 gulvafløb med rist i bruseniche.
El-installationer:Målertavle – placeres udvendigt.Gruppetavle med automatsikring placeres i bryggers.Afbrydere type LK FUGA.Stikkontakter type LK FUGA.Lampeudtag, hvis rund, Ø80mm.Udvendig stikkontakt type LK Opus.Udvendig lys type Bolero 1x13W.
VVS-installation:Hans Grohe armatur køkken/bryggers armatur.Hans Grohe håndvaskearmatur i badeværelse/toilet.Hans Grohe Brusesæt.Hans Grohe Brusetermostat.Gulvvarme i hele stue etagen samt på badeværelset på 1. sal.Trådløs rumtermostater.Fjernvarme unit med brugsvandsveksler.Ifø Sign gulvstående toilet.Håndklædekroge og papirholdere på toiletter.Radiator med integreret termostatventil på 1. sal.Vejrkompensering.
Skur:Der er ikke strømstik eller vandforsyning i skuret. Skuret er uisoleret og ikke beregnet til opbevaring af tørt materiel, da skuret ikke er vand- og vindtæt.